Rút ra vòng bi lăn hình trụ kim (HK 、 BK 、 F (FH) 、 MF (MFH) 、 SCE 、 SCH 、 BA (BHA)